Anunț cu privire la Contractul nr. 26773/15.06.2021

La data de 15.06.2021 a intrat in vigoare Contractul nr. 26773/15.06.2021, care are ca obiect Servicii de inregistrare sistematica in Sistem Integrat de Cadastru si Carte Funciară prin Programul major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor rurale din România„ situate in UAT HOGHIZ. (Beneficiara proiectului este ANCPI)

In aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicității imobiliare, republicata, cu modificitrile și completările ulterioare vă anunțăm ca detinătorii de imobile de pe raza UAT Hoghiz au obligatia de a prezenta actele juridice referitoare la imobile deținute.

Având în vedere prevederile legale mentionate mai sus vă invităm la sediul Primăriei Hoghiz, pâna la data de 30 noiembrie 2021, cu documentele deținute, în vederea completării
documentatiilor tehnice ale cadastrului.

Primar Ioan Buta