Anunț – Procedura de închiriere a pășunii comunale

Primăria Comunei Hoghiz a inițiat procedura de închiriere (prin atribuire directă) a pășunii comunale. Crescătorii de animale vor depune cereri la registratura Primăriei Comunei Hoghiz începând cu data de 08.03.2022 si până la data de 31.03.2022.
Documentele care însoțesc cererea:
Pentru persoane fizice:
– Copie CI/BI
Adeverință eliberată de medicul veterinar din care să reiasă că animalele pentru care se solicită pășune sunt înscrise în R.N.E., insotită de lista cu crotaliile, respectiv pașapoartele pentru
animale
– Adeverință eliberată de Primăria Comunei Hoghiz din care să reiasă că animalele sunt înscrise în Registrul Agricol

Pentru persoane juridice:
– Certificat de înregistrare (CUI-ORC)
– Certificat de înregistrare fiscală (ANAF)
– Adeverință eliberată de medicul veterinar din care să reiasă că animalele pentru care se solicită pășune sunt înscrise în R.N.E., însoțită de lista cu crotaliile, respectiv pașapoartele pentru
animale
– Adeverință eliberată de Primăria Comunei Hoghiz din care să reiasă că animalele sunt înscrise în Registrul Agricol

Pentru Asoaiații ale crescătorilor locali de animale:
– Certificat de înregistrare fiscală (ANAF)
– Statutul si actul constitutiv
– Certificat de grefă de la Judecătoria Rupea, privind înregistrarea asociației
– Adeverintă eliberată de medicul veterinar din care să reiasă că animalele pentru care se solicită pășune sunt înscrise în R.N.E., însoțită de lista cu crotaliile, respectiv pașapoartele pentru animale
– Tabel cu membrii asociației , crescători de animale având animalele înscrise în R.N.E. si Registrul Agricol
– Adeverință eliberată de Primăria Comunei Hoghiz din care să reiasă că animalele sunt înscrise în Registrul Agricol

Contractul de închiriere se va încheia doar cu solicitanții care au plata la zi a chiriei pentru pășunea deținută pe baza contractului anterior.

PRIMAR
Ioan BUTA