Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Primaria HOGHIZ, jud. Brasov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ”Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar pentru comuna Hoghiz” in cadrul PNRR, componenta C3-Managementul deseurilor, investitia |1, Sub-investitia |1.A, propus a fi amplasat în Comuna Hoghiz, sat Cuciulata, identificat prin Carte Funciara nr. 104809 Hoghiz, nr.top. 104809, conform certificatului de urbanism nr. 1 din 29.01.2024, eliberat de U.A.T. Comuna Hoghiz.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brașov, str. Politehnicii nr. 3, si la sediul Primariei Hoghiz, din strada Fagarasului nr. 161, Hoghiz, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00 -16.30, si vineri, intre orele 8.00 -14.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politehnicii nr. 3.