Anunț rezultate finale la concursul organizat pentru funcția contractuală de Manager de Proiect

În baza borderourilor de notare a lucrării scrise şi a interviului pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere de Manager Proiect, comisia de examen, anunţă obţinerea următoarelor rezultate finale: