HOTĂRÂRE NR. 2 din 10.03.2020 privind însușirea Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 5/09.08.2020

C.L.S.U. Hoghiz, întrunit în ședință extraordinară , azi 10.03.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Hoghiz,
Având în vedere Hotărârea nr. 4/08.03.2020 adoptată de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov, precum și Hotărârea nr. 5/09.03.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 4/08.03.2020 ,
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 24 lit. b), e) și f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se însușește Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov nr. 4/08.03.2020 , precum și Hotărârea nr. 5/09.03.2020 privind modificarea Hotărârii nr. 4/08.03.2020 .
Art. 2. Măsurile adoptate vor fi afisate in spatiile publice, scoli, site-ul primariei.

Președintele
Comitetului Local pentru Situații de Urgență
PRIMAR, VICEPRIMAR
Buta Ioan

Cirica Monica – Primăria Hoghiz – Secretar – Secretar
Tudosă Constantin – Primăria Hoghiz – Șef SVSU – membru
Opriș Mihai – Școala Gimnazială Hoghiz – Director – membru
Kallos Incze – S.C. Aletta Com S.R. L. – Administrator – membru
Toth Etelka – Primăria Hoghiz – Referent de specialitate urbanism – membru
Gafton Cornel – Primaria Hoghiz – administrator – membru