Pădurea Valea Bogăţii

Pădurea Valea Bogăţii. Este o rezervaţie geologică în Munţii Perşani (între Hoghiz si Maierus pe 17 km). Formată în special din făgete adăposteşte o fauna bogată, fiind însa şi teren de vânătoare cu regim de rezervaţie cu un fond cinegetic impresionant, cabane de vânătoare şi izvoare naturale.

Pădurea Valea Bogăţii este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate.

Rezervaţia Cotul Turzun. Este situată în bucla de 9 km pe care o face Oltul dupa ieşirea din defileul Racoş, ca să ocolească pintenul de bazalt al Dealurilor Turzun şi Harham (cele mai apropiate localităţi sunt Mateiaş, Dopca, Bogata Olteana şi Hoghiz). Pădurea Turzunului de pe malul drept al Oltului este formată din stejari seculari, fagi şi molizi, în care cuibareşte o ornitofaună variată. În partea de vest a buclei sunt bolţi, hăţişuri de sălcii şi răchiţi, stufărişuri, alimentate primavara de inundaţiile Oltului.

Cheile Dopca. Cheile Dopca (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală tip geologic și geomorfologic) situată pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz. Aria naturală se află în Depresiunea Hoghizului (în zona de interferență a bazinului transilvan cu Munții Perșani, lângă Pădurea Bogății), în partea nord-estică a județului Brașov și cea sud-estică a satului Dopca, în imediata apropiere a drumului național DN13 care leagă Brașovul de orașul Sighișoara.

Microcanionul în bazalt de la Hoghiz (monument al naturii) este o arie protejată de interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip geologic) situată pe teritoriul administrativ al comunei Hoghiz. Rezervația naturală a fost declarată arie protejată și reprezintă un relief cu formațiuni bazaltice de tipul unui canioan (de dimensiuni reduse) aflat pe valea Hoghizului, rezultat în urma unor activități de erupții vulcanice intense petrecute în Munții Perșani în perioada Cuaternarului, ultima eră geologică din istoria Pământului.

Mențiune: Cariera tuf vulcanic

Mențiune: Valea Trestiei

Mențiune: Valea Lupșei