În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, prin prezenta vă comunicăm că, numărul de alegatori rezultat din Registrul electoral și din listele electorale complementare este de:

Numărul total de alegătorilor este de 3945
Numărul minim de susținători este de 100

• Proces verbal, nr. 20 – incheiat astazi, 19 aprilie 2024, cu ocazia completarii Biroului electoral de circumscriptie Comuna Hoghiz nr. 30 – Click aici ca să descarci documentul.

• Proces verbal, nr. 19 – incheiat astazi, 19 aprilie 2024, privind stabilirea numarului minim de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor la functia de primar si consilier local – Click aici ca să descarci documentul.

• Anunț privind stabilirea numarului minim de sustinatori necesar pentru depunerea candidaturilor pentru functia de primar respectiv consilier local pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din comuna Hoghiz din data de 09 iunie 2024- Click aici ca să descarci documentul.

• Proces verbal, nr. 17 – incheiat astazi, 19 aprilie 2024, cu ocazia completarii Biroului electoral de circumscriptie – Click aici ca să descarci documentul.

• Anunț privind data limită de completare Birou Electoral de Circumscripție Nr. 30 – Comuna Hoghiz, Județul Brașov – Click aici ca să descarci documentul.

• Informații de contact Birou Electoral de Circumscripție Nr. 30 – Comuna Hoghiz, Județul Brașov – Click aici ca să descarci documentul.

• Informare – Popularizare adrese de email la care se vor primi eventualele contestații electorale – Click aici ca să descarci documentul.