Anunt demarare proiect ”IES – Inovare in Economia Sociala”.

Click aici pentru a descărca documentul în format text.

In data de 01 octombrie 2019 a fost semnat contractul de finantare POCU/ 449/ 4/ 16/ 127700 pentru proiectul „IES – Inovare in Economia Sociala” care are ca obiectiv general furnizarea sprijinului necesar in vederea infiintarii si dezvoltarii de minim 21 de intreprinderi sociale in Regiunile de dezvoltare Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est.

Proiectul va fi implementat timp de 36 de luni de catre Beneficiarul Primaria Hoghiz impreuna cu Partenerul ASOCIATIA S.T.E.P. ROMANIA (SPORT, TURISM, ECOLOGIE PENTRU ROMANIA).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obiectivul specific 1(OS_1): Promovarea economiei sociale si cresterea gradului de informare si constientizare a beneficiilor antreprenoriatului social,ca alternativa viabila de facilitare a accesului la ocupare pentru categorii vulnerabile, la nivelul Regiunilor Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est, L1-L36.
2. Obiectivul specific 2(OS_2): Dezvoltarea competentelor si abilitatilor de antreprenor in economia sociala si TIC pentru 140 participanti din Regiunile Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est prin organizarea de programe de formare antreprenor in economia sociala COD COR 112032 si TIC, autorizate ANC,L3 –L9 de proiect.
3. Obiectivul specific 3(OS_3): Sprijinirea infiintarii,dezvoltarii si monitorizarii a 21 de noi intreprinderi sociale/ intreprinderi de insertie din Regiunile Centru, Sud-Muntenia si Nord-Est,L10-L36;

Grupul ţintă – GT al proiectului este format din 140 persoane fizice din care 50% femei, care intentioneaza sa infiinteze intreprinderi sociale in zonele urbane/rurale in Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord Est si Sud Vest Oltenia.

Bugetul proiectului este de 13,709,249.84 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila din FSE este 11,652,862.38 lei. Suma alocata infiintarii de intreprinderi sociale este de 9,709,980.00 lei.

Pentru orice informatii suplimentare va rugam sa contactati Beneficiarul Primaria Hoghiz la adresa primaria.hoghiz.proiecte@gmail.com

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Click aici pentru a descărca documentul în format PDF.