Anunț – Acces în instituția Primăriei

Primăria Comunei Hoghiz informează că, în perioada 16 – 31 martie 2020 vor fi suspendate activitățile specifice de relații cu publicul și audiențele acordate cetățenilor.

Se va evita accesul în sediul clădirii; cetățenii pot comunica problemele pe care intenționează să le semnaleze Primăriei Hoghiz fie telefonic/fax, fie prin corespondență, folosind serviciile poștale/e-mail.

Primăria Hoghiz : tel. :0268286238
e-mail : contact@primariahoghiz.ro

Accesul în instituție va fi permis doar titularilor , iar persoanele care nu pot evita accesul, având probleme urgente de rezolvat vor pătrunde doar pe baza actului de indentitate și doar câte o persoană.

Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare

PRIMAR,VICEPRIMAR
Buta Ioan