Arhive categorie: Anunturi

Proces verbal de afișare

Subsemnata Soos Csilla Etelka, avind functia de inspector superior in cadrul Primariei Comunei Hoghiz, am procedat astazi in 21 februarie 2024, la afisarea Publicatiei de vinzare imobiliară din data de 13 martie 2024 – dosar executare nr. 226/2023, data 13.02.2024, emisă si comunicată de Biroul Executorului Judecătoresc Teacă Cornel, impreună cu procesul verbal de afisare la avizierul Primariei comunei Hoghiz si pe site-ul institutiei.

Prezentul proces verbal reprezinta dovada afisarii publicatiei de vanzare si s-a facut in prezenta martorilor:
– Boțoman Silvia
– Tobias Gheorghe Claudiu

Citeste mai departe

Anunț – Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, anunta publicul interesat asupra organizarii consultarii publice pentru:

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 07.02.2024, ora 16:00, la sediul Primariei comunei Hoghiz si este deschisa tuturor cetatenilor din comuna interesati de acest subiect.

Citeste mai departe

Lista imobile supuse exproprierii

Lista cuprinzand proprietarii ai caror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica si de interes local pentru obiectivul de investitii ”REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE $I BRANSAMENTE IN SATELE, BOGATA — OLTEANA $I DOPCA, COMUNA HOGHIZ, JUDETUL BRASOV”.

Citeste mai departe

Proces verbal de afișare

Subsemnata Soos Csilla Etelka, avind functia de inspector superior in cadrul Primariei Comunei Hoghiz, am procedat astazi in 14 decembrie 2023, la afisarea Publicatiei de vinzare imobiliară din data de 11 ianuarie 2024 – dosar executare nr. 15/2021, dos. inst. 270/293/2021, emisă si comunicată de Biroul Executorului Judecătoresc Anca Ramona Loredana, impreună cu procesul verbal de afisare la avizierul Primariei comunei Hoghiz si pe site-ul institutiei.

Prezentul proces verbal reprezinta dovada afisarii publicatiei de vanzare si s-a facut in prezenta martorilor:
– Kolcsar Maria Irma
– Tobias Gheorghe Claudiu

Citeste mai departe