Arhive categorie: Anunturi

Anunț de inițiere de elaborare PUZ (conform ORDINULUI nr. 2701/2010)

ANUNT DE INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL “SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRASOV CU URMATOARELE OBIECTE:

OBIECT 1 – INSTALATIA INTEGRATA DE TRATARE A DESEURILOR (RECICLABILE COLECTATE SEPARAT SI REZIDUALE) IN VEDEREA VALORIFICARII MATERIALE SI ENERGETICE MAIERUS
OBIECT 2 – CENTRU DE SORTARE SI PREGATIRE A DESEURILOR PENTRU VALORIFICARE MATERIALA SI ENERGETICA PARAU
OBIECT 3 – STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA” conform
HCL 23/20.04.2022 – COMUNA MAIERUS
HCL 47/28.07.2022 – COMUNA PARAU
HCL 78/27.10.2022 – COMUNA HOGHIZ

Citeste mai departe

Anunț privind fostii autori si mostenitorii Composesoratului de Padure Cuciulata, pentru care se propune reconstituirea dreptul de proprietate

Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Hoghiz, in conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 890/2005 privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor,

A procedat astăzi 15.02.2023, la afisarea la sediul Primăriei Hoghiz si in satul Cuciulata a anexei nr. 39 din Regulament, cuprinzind fostii autori si mostenitorii Composesoratului de Padure Cuciulata, pentru care se propune reconstituirea dreptul de proprietate, la cerere, asupra terenurilor agricole cu categoria pasune si pasune impadurita, potrivit Legii nr. 247/2005.

Persoanele nemulțumite asupra modului de solutionare a cererii, pot face, in termen de 10 zile de la afisare, contestatie adresată Comisiei Judetene, pe care o vor depune la secretariatul Comisie Locale.

Citeste mai departe

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

In conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, anunta publicul interesat asupra organizarii consultării publice pentru:
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2023

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 02.02.2023, ora 16:00, la sediul Primariei comunei Hoghiz si este deschisa tuturor cetatenilor din comună interesati de acest subiect.

In perioada 09.01. – 02.02.2023, cetatenii comunei Hoghiz pot depune atat contestatii privind proiectul de buget cat si propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice ,prin una din urmatoarele modalitati:
– prin posta la adresa primariei com. Hoghiz, nr.161 , jud.Brasov, la sediul primariei;
– prin fax la nr.0268/286138;
– prin email la adresa: primariahoghiz@yahoo.com

Asteptam cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect , precum si propunerile si observatiile dvs. care vor purta mentiunea :”Recomandare la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2023”

PRIMAR
Buta Ioan

Proiect buget – Autorități executive – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Poliția locală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Poliția locală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – S.V.S.U. – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Învățământ – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Sănătate – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Bibliotecă – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Cămin cultural – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Religie – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Sport – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Ajutor social, ajutor încălzire – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Alte servicii sociale – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Indemnizații asistenți personali – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Servicii sociale familie – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Apă, canal – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Gaz – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Gospodărie comunală – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Iluminat – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Mediu – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Salubritate – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Pășune – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Drumuri – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Venituri/cheltuieli, centralizat, 2023 – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

Proiect buget – Venituri/cheltuieli – (click aici ca să descarci documentul în format PDF)

PROIECT DE HOTARARE – privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023

PROIECT DE HOTARARE Nr. 86/07.12.2022 privind aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Analizand Raportul de specialitate nr. 12691/07.12.2022 intocmit de d-ra Soos Csilla Etelka, inspector in cadrul compartimentului financiar al aparatului de specialitate al primarului Comunai Hoghiz, prin care se propune stabilirea si aprobarea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023,

Avand in vedere prevederile:

– art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
– art. 4 si art. 9 paragraful 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
– art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
– art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si art. 76 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarilesi completarile ulterioare;
Citeste mai departe