Anunț: asistență privind completarea și/sau transmiterea declarației unice

Potrivit adresei nr SAC_7/10.01.200 emisă de D.G.R.F.P.Brașov, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov Serviciul de Asistență pentru Contribuabili, potrivit Legii nr. 22712015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, contribuabililor care au domiciliul fiscal în comuna Hoghiz, în perioada 15 ianuarie-25 mai 2022, li se asigură asistență privind completarea și/sau transmiterea declarației unice, de către următorii funcționari publici: