ANUNȚ – Consultare publică – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul Primariei Hoghiz și publicat în data de 23.11.2023 pe sit-ul institutiei www.comunahoghiz.ro

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11.12.2023 la Secretarul general al comunei Hoghiz, județul Brașov sau pe adresa de mail: contact@comunahoghiz.ro.

Descarcă Proiectul de Hotărâre și Anexa, făcând click pe imaginea de mai jos. (formatPDF)