Anunt prelabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Hoghiz, Județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 33, 34, 35 pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, conf. art.14 alin (1) și (2) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu completăriile și modificările ulterioare.

Data de început a afișării: 28.07.2020

Data de sfârșit a afișării: 28.09.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, situat în Hoghiz, Nr. 161, Județul Brașov, precum și pe pagina de internet https://www.comunahoghiz.ro/