Anunț privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp

ANUNT: Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, in aplicarea prevederilor art. 320 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/20201 anunta anularea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528, ce a facut obiectul HCL nr. 43/17.06.2021 , respectiv a licitatiei organizata in data de 21.07.2021.

Motivul anularii: lipsa avizului de legalitate exercitat de Institutia prefectului asupra H.C.L. nr. 43/17.06.2021, privind concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528.

Primar: Ioan Buta