Anunt privind rezultatul final al selecției unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala”

Anunt privind rezultatul final al selecției unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Click aici pentru a descărca documentul.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă rezultatele finale privind selecția si evaluarea dosarelor depuse pentru functia de Expert Grup Tintta – post contractual din cadrul Proiectului
„IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,

La concursul de selecție pentru functia de Expert Grup Tinta au depus dosarele urmatorii candidati :

Gigea Raluca Mihaela, inregistrata cu nr. 9131/11.10.2019

Punctajul obtinut de candidat a fost : 100 puncte.

Contestatii depuse – nu e cazul

D-na Gigea Raluca Mihaela este numita Expert Grup Tinta in cadrul proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700

Primar/Viceprimar: Buta Ioan
Secretar General: Cirica Monica

Click aici pentru a descărca documentul în format TEXT.