Arhive categorie: Anunturi

Anunț – Anulare concurs pentru ocuparea postului vacant de inspector, clasa 1, grad asistent

UAT COMUNA HOGHIZ anunta anularea concursului organizat in vederea ocupiirii functiei publice vacante de executie de Inspector, clasa I, grad asistent, din cadrul Compartimentului Urbanism si Achizitii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Hoghiz, cu proba scrisa programata pentru data de 30 iunie 2023, ca urmare a constatirii unui viciu de procedura in initierea si organizarea concursului.

UAT COMUNA HOGHIZ va organiza un nou concurs al carui caledar va fi comunicat prin afisare la sediul si pe site-ul institutiei.

Citeste mai departe

Anunţ – Dezbatere publică privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică

Anunţ public COMUNA HOGHIZ, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând UAT HOGHIZ (UP I HOGHIZ)”, judeţul Brașov.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul ocolului silvic RPLP STEJARUL RA, din localitatea Rupea, in data de 6 iulie 2023, ora 16.00 cu participarea autorităţiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.

Raportul de mediu și studiul de evaluare adecvata pot fi consultate la sediul APM Brașov localitatea Brașov, Str. Politehnicii, nr. 3.

Observaţiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic, intre orele 08.00–16.00, la sediul APM Brașov Str. Politehnicii, nr. 3 și la adresa de e-mail:office@apmbv.anpm.ro, in termen de 45 zile calendaristice până la data de 05.07.2023.

Citeste mai departe

Raport privind informarea și consultarea publicului privind etapa de consultare asupra propunerilor pentru documentația – plan urbanistic zonal „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov, Obiect 3 – Staţie de transfer deșeuri Rupea

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism precum si a HCL nr. 469/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

INITIATOR: Judetul Brasov
Sediul: Municipiul Brasov, Bdul Eroilor nr. 5

ELABORATOR:

Proiectant general
S.C. EPMC Consulting SRL
Str. Fagului nr. 11, Jud. Cluj

Proiectant de specialitate
S.C. TOP-FORM SRL
Str. Calea Bucuresti, nr. 51, mun. Brasov, jud. Brasov

Potrivit metodologiei si a HCJ mentionate mai sus, informarea si consultarea publicului privind propuneri PUZ “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR iN JUDETUL BRASOV, OBIECT 3 – STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA” aferent imobilului aflat Tn extravilanul localitatii Hoghiz, identificat cu nr. cadastral 106105, s-a desfasurat astfel:

Citeste mai departe

Anunț: încetare proceduri de ocupare a posturilor vacante de muncitori calificați

Comuna Hoghiz, jud. Brasov, legal reprezentata prin Primar Buta loan,

In aplicarea prevederilor art. IV alin. (7) din OUG nr. 34 /2023, privind unele masuri fiscal — bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aduce la cunostita incetarea procedurii de ocupare a 2 posturilor vacante de muncitori calificati I.

De asemenea, se va continua procedura de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa 1, grad professional asistent, din cadrul compartimentului Urbanism si achizitii publice, deoarece acesta se incadrează in prevederile art. IV alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34 /2023.

Citeste mai departe

Anunț dezbaterea publică ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Brașov”

Consiliul Județean Brașov, în calitate de inițiator/titular, organizează în data de 11.05.2023, ora 09.00, la sediul din B-dul Eroilor, nr. 5, sala 120, dezbaterea publică în cadrul etapei de consultare asupra propunerilor pentru PUZ ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Brașov”, obiectiv Staţie de transfer deșeuri Rupea, conform Ordinului nr. 2701/2010.

Citeste mai departe