Arhive categorie: Anunturi

Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de muncitor calificat

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I cu norma întreagă (femeie de serviciu) la Gradinita cu Program Prelungit Hoghiz, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 11 iulie 2022, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Hoghiz Hoghiz;
– Proba interviu în data de 14 iulie 2022, ora 10,00, la sediul Primariei Comunei Hoghiz.

Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:

Citeste mai departe

Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de șofer

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de sofer I cu activitate in cadrul Primariei Comunei Hoghiz,post cu norma intreagă,conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 30.06.2022, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
– Proba interviu în data de 04.07.2022, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-studii generale sau medii
– minim 2 ani vechime in munca
-cunoștințe de mecanică auto

Citeste mai departe

Anunț – Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de muncitor calificat

Primăria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov, legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea
funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de muncitor calificat I cu activitate in cadrul Compartimentului de Gospodarire Comunală-Primaria Comunei Hoghiz,post cu norma intreagă,conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Concursul se va desfăşura astfel:
– Proba scrisă în data de 30.06.2022, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
– Proba interviu în data de 04.07.2022, ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, jud. Brasov;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt:
-studii liceale sau absolventi scolii profesionale;
– minim 2 ani vechime in munca;

Citeste mai departe

Anunț de licitație – Teren extravilan în suprafață de 268.834 mp

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Primăria Comunei Hoghiz, nr. 161, județul Brașov, telefon 0268/286238, fax 0268/286138, e-mail: primariahoghiz@yahoo.ro, cod fiscal 4646927.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 
Teren extravilan în suprafață de 268.834 mp aparținând domeniului privat al Comunei Hoghiz, având categoria de folosință islaz comunal, înscris în CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528, conform HCL 43/17.06.2021 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.

Citeste mai departe

Anunț privind selecția pentru postul vacant de șofer – Proba scrisă

ROMÂNIA, JUDEŢUL BRAŞOV, UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA HOGHIZ – Hoghiz, Nr. 161, jud. Braşov, tel. 0268/286238, fax 0268/ 286138

Nr. 4223 /19 aprilie 2022

În baza borderoului de notare a lucrărilor scrise pentru concursul organizat în data 19 aprilie 2022 în vederea ocupării funcţiei contractuale de Sofer comisia de concurs anunţă obţinerea următoarelor rezultate:

Citeste mai departe