Arhive categorie: Anunturi

Lista planurilor de afaceri declarate respinse in urma evaluarii administrative în cadru proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”

Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala”
Cod SMIS proiect: 127700
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DECLARATE RESPINSE IN URMA EVALUARII ADMINISTRATIVE
In cadru proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala” – ID 127700

Citeste mai departe

Anunț: lucrări de dezinsecție pe raza comunei Hoghiz

In data de 10.08.2021, Primăria Comunei Hoghiz în colaborare cu firma autorizată pentru lucrări de D.D.D. (DEZINSECȚIE) , efectuează acțiunea de dezinsecție împotriva tânțarilor în interiorul localităților, parcurilor, spatilor verzi, e.t.c.

Se folosesc doar produse autorizate de Ministerul Sănătății. Acțiunea se va desășura după ora 22:00

Citeste mai departe

Anunț privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp

ANUNT: Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, in aplicarea prevederilor art. 320 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/20201 anunta anularea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528, ce a facut obiectul HCL nr. 43/17.06.2021 , respectiv a licitatiei organizata in data de 21.07.2021.

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 159 din 28 Iunie 2021 privind incidența cu SARS-CoV-2

Având în vedere: H.G. nr. 636 din 09.06.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

H.G. nr. 678 din 24 iunie 2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotarårea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul comun nr. 699/67/14.05.2021, al Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, privind instituirea obligativitatii purtarií mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-Cov-2 pe durata starii de alerta,

luând în considerare:
– evoluița pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;
– incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 comunicată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov;

Comitetul Judetean pentru Situații de Urgență Brașov

HOTĂRĂȘTE:

Citeste mai departe