Hotarâre privind aprobarea unor masuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus.

În conformitate cu prevederile art 2. lit. a) alin.(1) lit. c) și d) din OUG. nr.21/2204 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art V, pct.7 din OUG. nr.1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea OUG nr. 21/2004 privind Sitemul Național de Management al Situațiilor de Urgență și ale art.3 alin. (1) lit. d) din HG.nr.758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005,

în temeiul prevederilor art. 8^1 și art. 20 din Ordonanța de urgență a guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare și ale art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,

în contextul riscului de răspândire a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și adoptarea măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptă următoarea hotărâre: