Lista planurilor de afaceri declarate respinse in urma evaluarii administrative în cadru proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala”

Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala”
Cod SMIS proiect: 127700
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

LISTA PLANURILOR DE AFACERI DECLARATE RESPINSE IN URMA EVALUARII ADMINISTRATIVE
In cadru proiectului „IES – Inovare in Economia Sociala” – ID 127700