Proces verbal de afișare

Subsemnata Soos Csilla Etelka, avind functia de inspector superior in cadrul Primariei Comunei Hoghiz, am procedat astazi in 14 decembrie 2023, la afisarea Publicatiei de vinzare imobiliară din data de 11 ianuarie 2024 – dosar executare nr. 15/2021, dos. inst. 270/293/2021, emisă si comunicată de Biroul Executorului Judecătoresc Anca Ramona Loredana, impreună cu procesul verbal de afisare la avizierul Primariei comunei Hoghiz si pe site-ul institutiei.

Prezentul proces verbal reprezinta dovada afisarii publicatiei de vanzare si s-a facut in prezenta martorilor:
– Kolcsar Maria Irma
– Tobias Gheorghe Claudiu