Rezultatele finale privind selecția si evaluarea dosarelor depuse pentru functia de Manager de proiect

Privind rezultatul final al selecției unor posturi contractuale din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă rezultatele finale privind selecția si evaluarea dosarelor depuse pentru functia de Manager de proiect – post contractual din cadrul Proiectului
„IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,

La concursul de selecție pentru functia de manager de proiect au depus dosarele urmatorii candidati :

Hantatuc Carmen, inregistrata cu nr. 8317/23.09.2019

Punctajul obtinut de candidat a fost : 100 puncte.

Contestatii depuse – nu e cazul

D-na Hantatuc Carmen este numita Manager proiect in cadrul proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700

Click aici pentru a descărca documentul PDF.

Click aici pentru a descărca documentul TEXT.