ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022

În conformitate cuprevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022, proiect de hotărâre ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.
Proiectul de hotărâre a fost afișat la sediul Primăriei Hoghiz și publicat în data de 08.11.2021 pe sit – ul instituției www.comunahoghiz.ro

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 22.11.2021 la Secretarul general al comunei Hoghiz, judeţul Brașov sau pe adresa de mail: contact@comunahoghiz.ro

DESCARCĂ DE AICI PROIECTUL DE HOTĂRÂRE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – DOCUMENT PDF

PRIMAR,
Ioan BUTA