Anunţ – Dezbatere publică privind amenajamentul fondului forestier proprietate publică

Anunţ public COMUNA HOGHIZ, în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra organizării dezbaterii publice pentru planul „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică aparţinând UAT HOGHIZ (UP I HOGHIZ)”, judeţul Brașov.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul ocolului silvic RPLP STEJARUL RA, din localitatea Rupea, in data de 6 iulie 2023, ora 16.00 cu participarea autorităţiilor interesate de plan, inclusiv a custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate.

Raportul de mediu și studiul de evaluare adecvata pot fi consultate la sediul APM Brașov localitatea Brașov, Str. Politehnicii, nr. 3.

Observaţiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic, intre orele 08.00–16.00, la sediul APM Brașov Str. Politehnicii, nr. 3 și la adresa de e-mail:office@apmbv.anpm.ro, in termen de 45 zile calendaristice până la data de 05.07.2023.