Raport privind informarea și consultarea publicului privind etapa de consultare asupra propunerilor pentru documentația – plan urbanistic zonal „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Brașov, Obiect 3 – Staţie de transfer deșeuri Rupea

Document elaborat in conformitate cu Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanism precum si a HCL nr. 469/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

INITIATOR: Judetul Brasov
Sediul: Municipiul Brasov, Bdul Eroilor nr. 5

ELABORATOR:

Proiectant general
S.C. EPMC Consulting SRL
Str. Fagului nr. 11, Jud. Cluj

Proiectant de specialitate
S.C. TOP-FORM SRL
Str. Calea Bucuresti, nr. 51, mun. Brasov, jud. Brasov

Potrivit metodologiei si a HCJ mentionate mai sus, informarea si consultarea publicului privind propuneri PUZ “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR iN JUDETUL BRASOV, OBIECT 3 – STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA” aferent imobilului aflat Tn extravilanul localitatii Hoghiz, identificat cu nr. cadastral 106105, s-a desfasurat astfel:

Ca urmare a emiterii Certificatului de Urbanism nr. 363/14.11.2022 SRL, s-au demarat procedurile de intocmire a documentatiilor PUZ aferente Proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR TN JUDETUL BRASOV”. După parcurgerea etapei cu privire la intentia de elaborare PUZ s-a demarat procedura de informare a populatiei, pentru etapa elaborarii propunerilor PUZ, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 si a HCJ 469/2011 astfel:

– Nu a fost necesară notificarea proprietarilor terenului deoarece terenul se afla In proprietatea Judetului Brasov;

– Identificarea si notificarea proprietarilor terenurilor adiacente amplasamentului care a generat PUZ „SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR iN JUDETUL BRASOV, OBIECT 3 STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA* prin adresele inregistrate la Consiliul Judetean Brasov sub. nr. 5/8760/(R1)6653/A1 si 5/8760/{R1)6653/A2;

– publicarea anuntului de informare publica privind propuneri preliminare PUZ “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR iN JUDETUL BRASOV, OBIECT 3 STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA” pe pagina de internet a Consilivlui Judetean Brasov https://site.judbrasov.ro/userfiles/file/Sistem%20management%20deseuri/ANUNT%20ETAPA% 20ELABORAREA%20PROPUNERI%20PUZ_UIPSMID_V4_CIBV%2010042023.pdf, si a Primariei Hoghiz https://www.comunahoghiz.ro/anunt-consultare-asupra-propunerilor-preliminare-plan-urbanistic-zonal, la avizierul Consiliului Judetean Brasov si al Primăriei Hoghiz (conform pozelor
atasate prezentului Raport).
– pe teritoriul zonei studiate, anuntul a fost afisat pe panouri rezistente la intemperii, în trei locuri vizibile — conform Anexei 1 din Ordinul 2701/2010 (3 fotografii din unghiuri diferite, anexate prezentului Raport)

Prin anunt s-a adus la cunostinta publicului interesat posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele si transmite observatii, opinii, sugestii — anunt anexat prezentului Raport.

Persoanele interesate au avut la dispozitie un interval de 25 de zile pentru consultarea documentatiei.
Documentele puse la dispozitia publicului, spre consultare, au cuprins documente aferente propunerilor PUZ, inclusiv materiale explicative scrise si desenate.

Observatiile, propunerile, sugestiile si opiniile cetdtenilor/publicului interesat au putut fi exprimate in scris prin transmiterea acestora in format letric si electronic prin mail, inregistrari direct la registratura Consiliului Judetean Brasov si a Primariei Hoghiz.

Deasemenea, li s-a oferit ocazia celor afectati sau interesati de aceasta investitie de a discuta propunerea cu initiatorul si proiectantul si de a-si exprima rezerve, de a formula observatii sau a sesiza probleme pertinente legate de prapunerile PUZ, prin comunicarea datelor de identificare ale beneficiarului si ale proiectantului.

Publicul a fost informat și poate consulta documentatia depuse la sediul Consiliului Judetean Brasov si la sediul Primariei Hoghiz in in perioada 11.04.2023 — 05.05.2023.

Documentatia disponibilă pentru consultare de la sediul Consiliului Judetean Brasov si la sediul Primăriei Hoghiz nu a fost solicitată/consultată de niciun cetatean.

Consultarea publicului asupra propunerilor preliminare PUZ s-a realizat si prin organizarea unei dezbateri publice in data de 11.05.2023 care s-a adresat: cetatenilor, reprezentantilor Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului precum si tuturor factorilor interesati.

A fost afisat la sediul si pe site-ul Consiliului Judetean Brasov, la sediul si pe site-ul Primariei Hoghiz si în ziarul Bună ziua Brasov, anuntul public prin care s-a adus la cunostinta publicului interesat organizarea unei dezbateri publice in data de 11.05.2023, ora 09,00.

Totodată, in data de 08.05.2023, s-a transmis electronic, invitatia de participare la dezbaterea publica membrilor Comisiei Tehnice de Urbanism, Amenajarea Teritoriului insotitd de documentatia aferenta.

In cadrul dezbaterii publice nu s-au formulat obiectii sau sugestii, astfel dupa inchiderea dezbaterii publice s-a procedat la incheierea unui Proces verbal, inregistrat sub nr. Ad. 5/11210/(R1)/8401/A2/11.05.2023.

Rezultatul informarii si consultrii publicului s-a materializat Tn prezentul Raport, care va fi afisat pe site- ul si la avizierul Consiliului Judetean Brasov si pe site-ul si la avizierul Primariei Hoghiz.

Informarea si consultarea publicului s-a efectuat respectand principiul transparentei in administratia publica si a liberului acces la informatii de interes public.

DESCARCĂ DOCUMENTUL INTEGRAL DE AICI – CLICK AICI PENTRU A DSCĂRCA DOCUMENTUL ÎN FORMAT PDF.