ANUNȚ IMPORTANT – Restricții privind circulația și deplasările pe raza comunei Hoghiz

Avand in vedere că rata de incidentă a cazurilor de coronavirus in Comuna Hoghiz este mai mare de 7/1000 de locuitori, incepand cu data de 14.10.2021, ora 0:00, pe raza Comunei Hoghiz se vor aplica următoarele masuri:

1. Circulația in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri-sambătă-duminică este interzisa in intervalul 20:00-05:00 cu urmatoarele exce tii mentionate
in declaratia pe proprie raspundere :
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie locul/locurile de desfașurare a activitatii profesionale și inapoi;

b) deplasarea pentru asistența medicala care nu poate fi amanata și nici realizata de la distanta, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasari in afara localitaților ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei;

c) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitat ori decesul unui membru de familie;

Masura nu se aplica persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS- CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARSCoV-2 si care fac dovada indeplinirii acestei conditii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hartie sau în format
electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

2. Purtarea mastii de protectie este obligatorie:
– in toate spatiile publice deschise, cu exceptia deplasarilor/activitatilor individuale sau in grupuri de persoane care locuiesc tmpreuna;

– Tn spatiile publice inchise, la locul de munca, spatii comerciale;

– in toate spatiile publice deschise cu exceptia persoanelor care desfasoara activitati, inclusiv sportive, in mod individual sau tmpreuna cu persoanele cu care locuiesc.

3. Se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comerț/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise publice si/sau private sa iși organizeze sau desfășoare activitatea, in zilele de vineri sambata si duminica, in intervalul orar 5:00-22:00. In afara acestui interval este permisa doar livrarea la domiciliu.

4.Se instituie obliqatia pentru restaurante, cafenele la interior/terase sa iși organizeze sau desfășoare activitatea in intervalul orar 5:00-24:00.

Activitatea este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului. Accesul in aceste spatii este permis doar persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARSCoV-2 si care fac
dovada indeplinirii acestei conditii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hartie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

5. Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu participarea persoanelor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, in interior sau in exterior. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii
infectarii cu virusul SARS-CoV-2.

6. Se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice , operatorilor economici si profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa se asigure , la intrarea in sediu , in mod obligatoriu , triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor , atat pentru personalul propriu , cat si pentru vizitatori