Anunț: încetare proceduri de ocupare a posturilor vacante de muncitori calificați

Comuna Hoghiz, jud. Brasov, legal reprezentata prin Primar Buta loan,

In aplicarea prevederilor art. IV alin. (7) din OUG nr. 34 /2023, privind unele masuri fiscal — bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aduce la cunostita incetarea procedurii de ocupare a 2 posturilor vacante de muncitori calificati I.

De asemenea, se va continua procedura de concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de Inspector, clasa 1, grad professional asistent, din cadrul compartimentului Urbanism si achizitii publice, deoarece acesta se incadrează in prevederile art. IV alin. (2) lit. b) din OUG nr. 34 /2023.

PRIMAR: Ioan BUTA
SECRETAR GENERAL: Monica CIRICA