Anunț – Limitele celor 3 fonduri de vânătoare, obligații și alte informații

ANUNT in aplicarea prevederilor art.3 alin4 din H.G nr.3/2023, privind modaliatatea de acordare a despagubirilor pentru pagubele si/sau daunele produse de speciile de fauna de interes cinegetic cuprinse in anexele nr.1 si la Legea Vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.407/2006, prin prezenta va informim cu privire la limitele celor trei fonduri de vânătoare aflate pe teritoriul Comunei Hoghiz conform schitei anexate si datele de contact ale acestora, precum si Anexa nr.4 prin care sunt enumerate obligatiile proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplare din specii de fauna de interes cinegetic.