Anunț: organizare acțiuni de verificare a efectivelor de animale

In aplicarea prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991,cu modificarile si completarile ulterioare,

In perioada 01.04.2022-08.04.2022,

Primăria Comunei Hoghiz organizeazii acțiuni de verificare a efectivelor de animale, in corelare cu cererile depuse de crescătorii de animale, in vederea atribuirii pasunii comunale.

Primar, IOAN BUTA.