Anunț – Organizare de consultări publice in vederea elaborării proiectului de hotărâre privind atribuirea pășunii comunale

ANUNT in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată cu modificările si completările ulterioare,

Pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea si exploatarea pajistilor, cu modificările si completările ulterioare,

Primăria Comunei Hoghiz anunță publicul interesat, organizarea de întâlniri/consultări publice in vederea elaborării proiectului de hotărâre privind atribuirea pășunii comunale.

PROGRAMUL ÎNTÂLNIRILOR PUBLICE este următorul:

1. In data de 26.02.2022, ora 10:00, la Căminul Cultural Hoghiz
2. In data de 28.02.2022, ora 18:00, la Căminul Cultural Dopca
3. In data de 01.03.2022, ora 18:00, la Căminul Cultural Bogata
4. In data de 02.03.2022, ora 18:00, la Căminul Cultural Lupga
5. In data de 02.03.2022, ora 19:00, la Căminul Cultural Cuciulata
6. In data de 03.03.2022, ora 10:00, la Căminul Cultural Fântâna