ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Hoghiz, județul Brașov anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar, pentru tarlaua 33 și 34 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării : 19. 04. 2021
Data de sfârșit a afișării : 19.06.2021

Adresa locului afișării publice : la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, situat în Hoghiz, nr. 161, jud. Brașov.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Hoghiz.

PRIMAR
Buta Ioan

Tabel parcelar, Comuna Hoghiz (include toate imobilele din tarla)

Click pe imagini pentru a descărca documentul integral în format PDF.