Anunț selecție dosare candidati – Manager de Proiect

Astăzi, 21 aprilie 2021, comisia de concurs constituită la nivelul Primăriei Comunei Hoghiz, jud. Brașov, pentru selecția dosarelor candidaților depuse în termenul legal, respectiv 16 aprilie 2021, pentru postul contractual vacant de Manager Proiect – pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES – Inovare în Economia Socială” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.