Anunț privind fostii autori si mostenitorii Composesoratului de Padure Cuciulata, pentru care se propune reconstituirea dreptul de proprietate

Comisia Locală de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Hoghiz, in conformitate cu prevederile art. 27 din H.G. nr. 890/2005 privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea in posesie a proprietarilor,

A procedat astăzi 15.02.2023, la afisarea la sediul Primăriei Hoghiz si in satul Cuciulata a anexei nr. 39 din Regulament, cuprinzind fostii autori si mostenitorii Composesoratului de Padure Cuciulata, pentru care se propune reconstituirea dreptul de proprietate, la cerere, asupra terenurilor agricole cu categoria pasune si pasune impadurita, potrivit Legii nr. 247/2005.

Persoanele nemulțumite asupra modului de solutionare a cererii, pot face, in termen de 10 zile de la afisare, contestatie adresată Comisiei Judetene, pe care o vor depune la secretariatul Comisie Locale.