Anunț de inițiere de elaborare PUZ (conform ORDINULUI nr. 2701/2010)

ANUNT DE INTENTIE DE ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL “SISTEM MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRASOV CU URMATOARELE OBIECTE:

OBIECT 1 – INSTALATIA INTEGRATA DE TRATARE A DESEURILOR (RECICLABILE COLECTATE SEPARAT SI REZIDUALE) IN VEDEREA VALORIFICARII MATERIALE SI ENERGETICE MAIERUS
OBIECT 2 – CENTRU DE SORTARE SI PREGATIRE A DESEURILOR PENTRU VALORIFICARE MATERIALA SI ENERGETICA PARAU
OBIECT 3 – STATIE DE TRANSFER DESEURI RUPEA” conform
HCL 23/20.04.2022 – COMUNA MAIERUS
HCL 47/28.07.2022 – COMUNA PARAU
HCL 78/27.10.2022 – COMUNA HOGHIZ

ADRESA: IMOBILELE CARE AU GENERAT PLANUL URBANISTIC ZONAL SUNT
EXTRAVILAN COM. MAIERUS: CF 102708, CF 102709, CF 102702, CF 101548, CF 101542, CF 102706, TARLA 94, PARCELA 918/6/1, 918/6/2 – 135 500 MP (135 825 MP suprafata masurata)
EXTRAVILAN COM. PARAU: CF 103498 – 40 000 MP
EXTRAVILAN COMUNA HOGHIZ: CF 106105 – 50 000 MP

ARGUMENTARE: OBIECTIVUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL CONSTA IN INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN SI REGLEMENTAREA URBANISTICA A ZONEI AVAND IN VEDERE STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL BRASOV IN VEDEREA VALORIFICARII MATERIALE SI ENERGETICE ALE ACESTORA

INITIATOR: CONSILIUL JUDETEAN BRASOV
ELABORATOR: S.C. EPMC CONSULTING S.R.L, S.C. TOP-FORM S.R.L.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI PRIVIND INTENTIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN PERIOADA 28.02.2023 – 24.03.2023

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI: ALINA NEGOESCU
ADRESA: CONSILIUL JUDETEAN BRASOV, BD. EROILOR, NR.5, ETAJ 3, CAM 312, DIRECTIA MANAGEMENT PROIECTE – UIPSMID

OBSERVATIILE SUNT NECESARE IN VEDEREA STABILIRII CERINTELOR DE ELABORARE SI VOR FI TRANSMISE IN SCRIS PRIN E-MAIL – LA ADRESA office@cjbrasov.ro, PRIN POSTA – LA ADRESA BD. EROILOR NR.5, MUN. BRASOV, SAU DEPUSE LA REGISTRATURA CJBV.

COMPARTIMENTUL RESPONSABIL VA COLECTA SI VA TRANSMITE ELABORATORULUI /INITIATORULUI EVENTUALELE OPINII/OBSERVATII FORMULATE. INITIATORUL /ELABORATORUL ARGUMENTEAZA (NE) PRELUAREA OPINIILOR, OBSERVATIILOR FORMULATE

DATE DE CONTACT ELABORATOR: 0744 816 879 / office@top-form.ro

ETAPELE PRECONIZATE PENTRU CONSULTAREA PUBLICULUI PANA LA APROBAREA PLANULUI CONFORM HCJ NR. 4 6 9 /2011 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU REVIZUIREA PLANURILOR DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI
ETAPA PREGATITOARE: ANUNTAREA INTENTIEI DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL 2 5 ZILE CALENDARISTICE: 28.02.2023 – 24.03.2023
ETAPA ELABORARII PROPUNERILOR: CONSULTAREA DOCUMENTATIEI