Anunț privind Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea bugetului local pe anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. (3), din Legea nr. 273/2006, privindfinanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 7, alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunță publicul interesat asupra organizării consultării publice pentru:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021.”

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18.03.2021, ora 16:00, la sediul Primăriei comunei Hoghiz și este deschisă tuturor cetățenilor din comună, interesați de acest subiect.
În perioada 03.03.2021 – 18.03.2021, cetățenii comunei Hoghiz pot depune atât contestații privind proiectul de buget, cât și propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, prin una din următoarele modalități:
– prin poștă la adresa primăriei comunei Hoghiz, nr. 161, jud. Brașov, sediul primăriei;
– prin fax la nr. 0268/286138;
– prin email la adresa: primariahoghiz@yahoo.com

Așteptăm cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observațiile dvs. care vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2021”.

Primar Buta Ioan

Documentele privind bugetul local pe anul 2021 pot fi vizualizate / descărcate în Monitorul Oficial Local, secțiunea Documente și informații financiare.