Anunț de licitație – Teren în suprafață de 10.000 mp

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizeaza in data de 10 februarie 2021, ora 11,00 licitatie in vederea concesionarii terenului, proprietate privata a Comunei Hoghiz, in suprafata de 10.000 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 101466 Hoghiz, nr. cadastral 101466, precum si a terenului, proprietate privaté a Comunei Hoghiz, in suprafata de 33.700 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr.101468 Hoghiz, nr. cadastral 101468.