Anunț rezultate interviu pentru funcția de Manager de Proiect

În baza borderoului de notare a interviului organizat în data de 04 mai 2021 ca etapă a examenului în vederea ocupării funcţiei contractuala de conducere de Manger Proiect , comisia de examen, anunţă obţinerea următoarelor rezultate finale: