Anunt selecție dosar pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant

PROCES-VERBAL, Încheiat azi, 27 decembrie 2021

Astăzi, 27.12.2021, comisia de concurs constituită la nivelul Primăriei Comunei Hoghiz, jud. Brașov, pentru selecția dosarelor candidaților depuse în termenul legal, respectiv 23 decembrie 2021, pentru postul contractual vacant de asistent medical debutant: