Arhive autor: @dm1n1str@t0r

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Hoghiz, județul Brașov anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar, pentru tarlaua 33 și 34 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării : 19. 04. 2021
Data de sfârșit a afișării : 19.06.2021

Adresa locului afișării publice : la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, situat în Hoghiz, nr. 161, jud. Brașov.

Citeste mai departe

Anunț privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala”

ANUNŢ privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

Citeste mai departe

Anunț de licitație – Teren în suprafață de 10.000 mp

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizeaza in data de 10 februarie 2021, ora 11,00 licitatie in vederea concesionarii terenului, proprietate privata a Comunei Hoghiz, in suprafata de 10.000 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 101466 Hoghiz, nr. cadastral 101466, precum si a terenului, proprietate privaté a Comunei Hoghiz, in suprafata de 33.700 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr.101468 Hoghiz, nr. cadastral 101468.

Citeste mai departe

Anunț prealabil privind afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritoriala Hoghiz, judetul Brasov anunad publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, pentru tarlaua 41 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii : 25. 01. 2021
Data de sfarsit a afisarii : 25.03.2021

Adresa locului afisarii publice : la sediul Primariei Comunei Hoghiz, situat in Hoghiz, nr. 161, jud. Brasov.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Comunei Hoghiz.

Citeste mai departe

Anunț – CONSULTARE PUBLICĂ – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, proiect de hotarare ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Hoghiz si publicat in data de 20.11.2020 pe sit-ul institutiei www.comunahoghiz.ro. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 04.12.2020 la Compartimenmtul administratie publica – Secretar comună din cadrul Primăriei comunei Hoghiz, județul Brașov sau pe adresa de mail:

primariahoghiz@yahoo.com.

Citeste mai departe