Arhive autor: @dm1n1str@t0r

Anunț privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp

ANUNT: Privind anularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, in aplicarea prevederilor art. 320 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/20201 anunta anularea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune a terenului in suprafata de 268834 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral 104528, ce a facut obiectul HCL nr. 43/17.06.2021 , respectiv a licitatiei organizata in data de 21.07.2021.

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 159 din 28 Iunie 2021 privind incidența cu SARS-CoV-2

Având în vedere: H.G. nr. 636 din 09.06.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

H.G. nr. 678 din 24 iunie 2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotarårea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Ordinul comun nr. 699/67/14.05.2021, al Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne pentru modificarea Ordinului Ministrului sanatatii si al Ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, privind instituirea obligativitatii purtarií mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-Cov-2 pe durata starii de alerta,

luând în considerare:
– evoluița pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;
– incidența cumulată a cazurilor de COVID-19 comunicată de către Direcția de Sănătate Publică Brașov;

Comitetul Judetean pentru Situații de Urgență Brașov

HOTĂRĂȘTE:

Citeste mai departe

Licitație în vederea concesionării unui teren, proprietate privată a Comunei Hoghiz

Primăria Comunei Hoghiz, jud. Brașov, cu sediul în Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizează în data de 21 iulie 2021, ora 11,00 licitație în vederea concesionării terenului, proprietate privată a Comunei Hoghiz, în suprafață de 268834 mp, având categoria de folosință islaz comunal, înscris în CF nr. 104528 Hoghiz, nr. cadastral104528.

Informații privind documentația de atribuire

Citeste mai departe

Anunț selecție dosare pentru postul contractual vacant de Guard – (femeie de serviciu)

Astăzi, 10 iunie 2021, comisia de concurs constituită la nivelul Primăriei Comunei Hoghiz, jud. Brașov, pentru selecția dosarelor candidaților depuse în termenul legal, respectiv 08 iunie 2021, pentru postul contractual vacant de Guard – (femeie de serviciu).

Comisia de concurs:

Președinte: Cirica Monica
Membru: Kerestely Elena
Membru: Stanciu Szende
Secretar: Pleșa Emilia-Mariana

Citeste mai departe

Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Guard (femeie de serviciu)

Primaria Comunei Hoghiz, cu sediul în sat Hoghiz, nr. 161, judeţul Brasov,legal reprezentată prin primar Ioan BUTA, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante pe perioadă nedeterminată de Guard(femeie de serviciu) conform H.G. nr. 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:

– Proba scrisă în data de 16.06.2021, ora 09,00
– Proba interviu în data de 22.06.2021, ora 09,00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

Citeste mai departe