Arhive autor: @dm1n1str@t0r

Comunicat – Număr alegători – Biroul de circumscriptie electorală Nr. 30 Comuna Hoghiz

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, prin prezenta va comunicam ca, numarul de alegatori rezultat din Registrul electoral și din listele electorale complementare este de:

3980 alegatori

PRIMAR,
Viceprimar
Buta Ioan

Citeste mai departe

Anunt prelabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Hoghiz, Județul Brașov, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 33, 34, 35 pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, conf. art.14 alin (1) și (2) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu completăriile și modificările ulterioare.

Data de început a afișării: 28.07.2020

Data de sfârșit a afișării: 28.09.2020

Adresa locului afișării publice: la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, situat în Hoghiz, Nr. 161, Județul Brașov, precum și pe pagina de internet https://www.comunahoghiz.ro/

Citeste mai departe

Anunt colectare deseuri

Anunț privind colectarea deșeurilor pe raza Comunei Hoghiz

Anunt colectare deseuriÎncepând cu data de 09 Iulie 2020, colectarea deșeurilor în Comuna Hoghiz se va face săptămânal după următorul program:

– Joi: se vor colecta deșeurile din localitățile Dopca, Bogata și Hoghiz.
– Vineri: se vor colecta deșeurile din localitățile Hoghiz, Fântâna, Cuciulata și Lupșa.

Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere.

Citeste mai departe

HOTĂRÂRE NR. 8 privind unele masuri pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID-19 a persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani

HOTARÂRE NR. 8 din 31.03.2020 privind unele masuri pentru reducerea riscului de contaminare cu COVID – 19 a persoanelor care au implinit varsta de 65 de ani, precum și a persoanelor(însoțitorii
persoanelor cu dizabilitați din Comuna Hoghiz).

C.L.S.U. Hoghiz, întrunit in ședinta extraordinara , azi 31.03.2020 ora 10,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz, Avand in vedere ORDONANTA MILITARA. Nr. 4/2020, Tinand cont de evolutia epidemiologica la nivelul teritoriului Romaniei, precum și de prognozele de creștere a numarului de cazuri de infectare în perioada imediat urmatoare, aspecte ce necesita luarea unor noi masuri,
Pentru a proteja persoanele care au implinit varsta de 65 de ani , precum si a persoanelor cu dizabilitati, însotitorii persoanelor cu dizabilitati de riscul contaminarii cu COVID -19, In baza prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 24 lit. b), e) și f) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Citeste mai departe