Arhive autor: @dm1n1str@t0r

Anunț de licitație – Teren în suprafață de 10.000 mp

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizeaza in data de 10 februarie 2021, ora 11,00 licitatie in vederea concesionarii terenului, proprietate privata a Comunei Hoghiz, in suprafata de 10.000 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 101466 Hoghiz, nr. cadastral 101466, precum si a terenului, proprietate privaté a Comunei Hoghiz, in suprafata de 33.700 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr.101468 Hoghiz, nr. cadastral 101468.

Citeste mai departe

Anunț prealabil privind afisarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritoriala Hoghiz, judetul Brasov anunad publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar, pentru tarlaua 41 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Data de inceput a afisarii : 25. 01. 2021
Data de sfarsit a afisarii : 25.03.2021

Adresa locului afisarii publice : la sediul Primariei Comunei Hoghiz, situat in Hoghiz, nr. 161, jud. Brasov.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Comunei Hoghiz.

Citeste mai departe

Anunț – CONSULTARE PUBLICĂ – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, proiect de hotarare ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Hoghiz si publicat in data de 20.11.2020 pe sit-ul institutiei www.comunahoghiz.ro. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 04.12.2020 la Compartimenmtul administratie publica – Secretar comună din cadrul Primăriei comunei Hoghiz, județul Brașov sau pe adresa de mail:

primariahoghiz@yahoo.com.

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 40 din 10.11.2020 privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile

Avand in vedere prevederile H.G, nr.856/2020. privind prelungirea starii de alertă pe teritoriul României incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare:

– evolutia pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2:
– incidenta cumulată a cazurilur de COVID-19 in ultimele 14 zile la nivelul anumitor localități din judetul Brasov:

– Hotărârea nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență:
– Hotărârea nr. 30 din 21.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgență Brasov;
– Hotărârea nr. 50 din 26.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență;
– O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență;
– Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificirile și completarile ulterioare;

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgență Brașov

HOTĂRĂȘTE:

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 12 din 11.11.2020 privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus

C.L.S.U. Hoghiz, intrunit in sedinta extraordinara, azi 11.11.2020 ora 11,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz,

Avand in vedere:

Hotarârea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 40/10.11.2020, privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS — COV 2 in ultimele 4 zile, in unele localitati din judetul Brasov,

Prevederile H.G. nr. 935/2020, pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului_ nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Evolutia pandemiei de COVID — 19 cauzata de noul coronavirus SARS – CoV-2
Incidenta cumulata a cazurilor de COVID — 19 in ultimele 14 zile la nivelul Comunei Hoghiz,

în baza prevederilor art. 12 alin. (1) si art. 24 lit. b), e) si f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare,

HOTARASTE

Citeste mai departe