Arhive autor: @dm1n1str@t0r

Decizie a CENTRULUI NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR

Avand in vedere solicitarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, referitoare la adoptarea unor noi masuri in contextul evolutiei recente a virusului influentei aviare (gripei aviare) subtipul H5N8, la pasările domestice dintr-o exploatatie avicola comerciala din localitatea Ungheni, judetul Mures, in temeiul prevederilor art. 7 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 1189 /2009 privind organizarea, functionarea si atributiile Centrului National de Combatere a Bolilor coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 8^1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

CENTRUL NATIONAL DE COMBATERE A BOLILOR adopta prezenta DECIZIE:

Citeste mai departe

ANUNȚ PREALABIL privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Unitatea administrativ teritorială Hoghiz, județul Brașov anunță publicarea planului parcelar și a tabelului parcelar, pentru tarlaua 33 și 34 conform art. 40 alin. (7)… (12) din legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării : 19. 04. 2021
Data de sfârșit a afișării : 19.06.2021

Adresa locului afișării publice : la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, situat în Hoghiz, nr. 161, jud. Brașov.

Citeste mai departe

Anunț privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala”

ANUNŢ privind selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Primăria COMUNEI HOGHIZ anunţă selecția unui post contractual vacant pe perioadă determinată din cadrul Proiectului „IES- Inovare in Economia Sociala” – cod SMIS 127700 depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, după cum urmează:

Citeste mai departe

Anunț de licitație – Teren în suprafață de 10.000 mp

Primaria Comunei Hoghiz, jud. Brasov, cu sediul in Com. Hoghiz, nr. 161, CUI 4646927, tel. 0268286238, fax 0268286138, e-mail primariahoghiz@yahoo.com, organizeaza in data de 10 februarie 2021, ora 11,00 licitatie in vederea concesionarii terenului, proprietate privata a Comunei Hoghiz, in suprafata de 10.000 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr. 101466 Hoghiz, nr. cadastral 101466, precum si a terenului, proprietate privaté a Comunei Hoghiz, in suprafata de 33.700 mp, avand categoria de folosinta islaz comunal, inscris in CF nr.101468 Hoghiz, nr. cadastral 101468.

Citeste mai departe