Arhive autor: @dm1n1str@t0r

Anunț – CONSULTARE PUBLICĂ – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, proiect de hotarare ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Hoghiz si publicat in data de 20.11.2020 pe sit-ul institutiei www.comunahoghiz.ro. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 04.12.2020 la Compartimenmtul administratie publica – Secretar comună din cadrul Primăriei comunei Hoghiz, județul Brașov sau pe adresa de mail:

primariahoghiz@yahoo.com.

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 40 din 10.11.2020 privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile

Avand in vedere prevederile H.G, nr.856/2020. privind prelungirea starii de alertă pe teritoriul României incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare:

– evolutia pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2:
– incidenta cumulată a cazurilur de COVID-19 in ultimele 14 zile la nivelul anumitor localități din judetul Brasov:

– Hotărârea nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență:
– Hotărârea nr. 30 din 21.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgență Brasov;
– Hotărârea nr. 50 din 26.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență;
– O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență;
– Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificirile și completarile ulterioare;

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgență Brașov

HOTĂRĂȘTE:

Citeste mai departe

Hotărârea Nr. 12 din 11.11.2020 privind instituirea unor masuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus

C.L.S.U. Hoghiz, intrunit in sedinta extraordinara, azi 11.11.2020 ora 11,00 la sediul Primariei Comunei Hoghiz,

Avand in vedere:

Hotarârea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta nr. 40/10.11.2020, privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS — COV 2 in ultimele 4 zile, in unele localitati din judetul Brasov,

Prevederile H.G. nr. 935/2020, pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului_ nr. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Evolutia pandemiei de COVID — 19 cauzata de noul coronavirus SARS – CoV-2
Incidenta cumulata a cazurilor de COVID — 19 in ultimele 14 zile la nivelul Comunei Hoghiz,

în baza prevederilor art. 12 alin. (1) si art. 24 lit. b), e) si f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile și completarile ulterioare,

HOTARASTE

Citeste mai departe

ORDINUL nr.797 privind declararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunel Hogiz

Prefectul Judetului Brașov, analizând referatul Serviciului Verificarea Legalității Actelor și Contencios Administrativ, Aplicarea Actelor Normative, Umărirea Actelor cu Caracter Reparatoriu, Arhivă nr.16695/21.10.2020, prin care se solicită emiterea ordinului privind decararea ca legal constituit a Consiliului local al Comunei Hoghiz,

Tinând cont de consemnările efectuate în procesul verbal nr.8791/19.10.2020, încheiat la sediul Consiliului local al Comunei Hoghiz ca umare a desfasurării ceremoniei ședintei de constituire a consiliului local,

Constatând că sunt îndepinite prevederile art. 114 alin.(5)-(6), art.117 alin.(1) din 0.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, în aplicarea prevederilor art. 118 alin.(1-(3) și (5) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 275 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite umătorul Ordin:

Citeste mai departe