Comunicat – Număr alegători – Biroul de circumscriptie electorală Nr. 30 Comuna Hoghiz

În conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, prin prezenta va comunicam ca, numarul de alegatori rezultat din Registrul electoral și din listele electorale complementare este de:

3980 alegatori

PRIMAR,
Viceprimar
Buta Ioan