HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri în vederea gestionării posibilelor cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul administrativ al Comunei Hoghiz

C.L.S.U. Hoghiz, întrunit în ședință extraordinară , azi 27.02.2020, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Hoghiz,
Având în vedere Dispoziția Primarului nr. 141/27.02.2020,
În baza prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 24 lit. b), e) și f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Informarea cetățenilor cu privire la masurile recomandate de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste regulile de igienă care trebuiesc urmate pentru prevenirea si combaterea posibilelor infectii cu Coronavirus, astfel:
1.Spălați-vă mâinile de multe ori;
2.Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
3. Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;
4.Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți;
5.Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul;
6.Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
7.Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
8. Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
9.Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
10.Animalele de companie nu transmit coronavirus.
(2) Informarea va fi afisata in spatiile publice, scoli, site-ul primariei.

Art. 2. Comuna Hoghiz va asigura materialele de curățenie și dezinfectant la Școli și în toate instituțiile publice de pe teritoriul U.A.T. Hoghiz.
Art. 3. Comuna Hoghiz, prin Compartimenul asistență socială și Serviciul de Gospodărire Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hoghiz va întreprinde următoarele demersuri, în vederea gestionării posibilelor cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul administrativ al Comunei Hoghiz :
• se vor monitoriza persoanele și familiile acestora pentru care s-a dispus măsura izolării la domiciliu – aspect comunicat de DSP – care sosesc în România din zonele menționate în adresa Instituției Prefectului nr. 3026/26.02.2020
• în perioada în care persoanele se află izolate la domiciliu, vor fi sprijiniți în vederea asigurării alimentației necesare și a altor necesități de trai

La nivelul U.A.T Hoghiz nu au fost identificate locații în care să se asigure un minim necesar de confort persoanelor supuse carantinei .

Președintele
Comitetului Local pentru Situații de Urgență
PRIMAR, VICEPRIMAR
Buta Ioan

Cirica Monica – Primăria Hoghiz – Secretar – Secretar
Tudosă Constantin – Primăria Hoghiz – Șef SVSU – membru
Opriș Mihai – Școala Gimnazială Hoghiz – Director – membru
Kallos Incze – S.C. Aletta Com S.R. L. – Administrator – membru
Toth Etelka – Primăria Hoghiz – Referent de specialitate urbanism – membru
Gafton Cornel – Primaria Hoghiz – administrator – membru