Hotărârea Nr. 3 din 08.10.2021 privind instituirea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus

HOTĂRÂRE NR. 3 din 08.10.2021 privind instituirea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus (COVID – 19)

C.L.S.U. Hoghiz, întrunit în ședință extraordinară , azi 08.10.2021 ora 16,00 la sediul Primăriei Comunei Hoghiz,
Având în vedere :

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 191/08.10.2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS – COV 2 în unitățile administrativ – teritoriale : Rupea, Brașov, Vulcan, Sâmbăta de Sus , Drăguș, Făgăraș, Hoghiz, Săcele Crizbav,

Ø Prevederile H.G. nr. 1050/02.10.2021, pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ø Prevederile H.G. nr. 1090/ 06.10.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ø evoluția pandemiei de COVID – 19 cauzată de noul coronavirus SARS – CoV-2

Ø incidența cumulată a cazurilor de COVID – 19 în ultimele 14 zile la nivelul Comunei Hoghiz

În baza prevederilor art. 12 alin. (1) și art. 24 lit. b), e) și f ) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. I  Începând cu data de 10.10.2021, ora 0:00, la nivelul Comunei Hoghiz  se vor aplica măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mare de 3/1000 locuitori și mai mică su egală cu 6/1000 de locuitori, prevăzute în H.G. nr. 1090/06.10.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Art. II Prezenta hotărâre se publică pe site- ul oficial al Comunei Hoghiz și va fi afișată în locuri publice.

Președintele
Comitetului Local pentru Situații de Urgență
PRIMAR,
Ioan BUTA