Hotărârea Nr. 2 din 05.10.2021 privind instituirea unor măsuri suplimentare pentru reducerea riscului de contaminare cu noul coronavirus

C.L.S.U. Hoghiz, întrunit în sedință extraordinară, azi 05.10.2021 ora 11,00 la sediul Primăriei Comunei Hoghiz, având in vedere:
Hotărârea Comitetului Județean pentru Situatii de Urgență nr. 187/04.10.2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV 2 in ultimele 14 zile, in unele localități din județul Brașov,
– Prevederile H.G. nr. 1050/02.10.2021, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
– evoluția pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS—CoV-2
– incidența cumulată a cazurilor de COVID—19 in ultimele 14 zile la nivelul Comunei Hoghiz

în baza prevederilor art. 12 alin. (1) si art. 24 lit. b), e) și f) din O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART. I . Începând cu data de 05.10.2021, ora 0:00, la nivelul Comunei Hoghiz se vor aplica măsurile corespunzătoare incidentei cumulate a cazurilor mai mare de 2 și mai mica sau egala de 3/1000 locuitori, stabilite prin H.G. nr. 1050/02.10.2021, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotarârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul României incepând cu data de 10 septembrie 2021
ART. II. Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta impreună cu Primăria Comunei Hoghiz, prin compartimentele de specialitate va asigura aplicarea și respectarea masurilor impuse.