Hotărârea Nr. 40 din 10.11.2020 privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 in ultimele 14 zile

Avand in vedere prevederile H.G, nr.856/2020. privind prelungirea starii de alertă pe teritoriul României incepand cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea masurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare:

– evolutia pandemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2:
– incidenta cumulată a cazurilur de COVID-19 in ultimele 14 zile la nivelul anumitor localități din judetul Brasov:

– Hotărârea nr. 49 din 13.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență:
– Hotărârea nr. 30 din 21.10.2020 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgență Brasov;
– Hotărârea nr. 50 din 26.10.2020 a Comitetului National pentru Situatii de Urgență;
– O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgență;
– Legea nr. 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificirile și completarile ulterioare;

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgență Brașov

HOTĂRĂȘTE: