Anunț – CONSULTARE PUBLICĂ – la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicată, Primarul Comunei Hoghiz propune spre dezbatere publica textul complet al PROIECTULUI DE HOTARARE, privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, proiect de hotarare ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Hoghiz.

Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul Primariei Hoghiz si publicat in data de 20.11.2020 pe sit-ul institutiei www.comunahoghiz.ro. Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 04.12.2020 la Compartimenmtul administratie publica – Secretar comună din cadrul Primăriei comunei Hoghiz, județul Brașov sau pe adresa de mail:

primariahoghiz@yahoo.com.

Legea Numărul 227/ din 8 Septembrie 2015 privind Codul Fiscal