LISTĂ FINALĂ – REZULTATE “IES – Inovare in Economia Sociala” POCU127700

Axă prioritară: 4 Incluziunea socială si combaterea sărăciei
Obiectiv Specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă
Titlu proiect: „IES – Inovare in Economia Sociala”
Cod SMIS proiect: 127700
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

CLICK PE IMAGINI PENTRU A DESCĂRCA DOCUMENTUL ÎN FORMAT PDF.