Anunț – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal

In conformitate cu prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, anunță
publicul interesat asupra intenției de promovare a:
„Proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal”

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la alocarea de denumiri străzilor din satele aparținătoare comunei Hoghiz, pot fi depuse până la data de 07.10.2021, ora 16:00, la sediul Primăiei comunei Hoghiz și este deschisă tuturor cetățenilor din comună interesați de acest subiect.

În perioada 27.09.-07.10.2021, cetățenii comunei Hoghiz pot depune propuneri, sugestii sau opinii cu privire la denumirile străzilor din satele aparținătoare comunei Hoghiz, prin una din
următoarele modalități:
– la sediul Primăriei comunei Hoghiz,
– prin fax la nr. 0268/286138;
– prin e-mail la adresa: primariahoghiz@yahoo.com.

Aăteptăm cu interes poziția dvs. referitoare la acest proiect, precum și propunerile și observatiile dvs. care vor purta mențiunea: „Recomandare la proiectul de HCL privind Nomenclatorul stradal”

Primar,
Buta loan