Lista imobile supuse exproprierii

Lista cuprinzand proprietarii ai caror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica si de interes local pentru obiectivul de investitii ”REALIZARE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE $I BRANSAMENTE IN SATELE, BOGATA — OLTEANA $I DOPCA, COMUNA HOGHIZ, JUDETUL BRASOV”.