Anunț – Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

În conformitate cu prevederile art.39 alin.(3) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, anunta publicul interesat asupra organizarii consultarii publice pentru:

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2024

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse pana la data de 07.02.2024, ora 16:00, la sediul Primariei comunei Hoghiz si este deschisa tuturor cetatenilor din comuna interesati de acest subiect.

In perioada 16.01. — 07.02.2024, cetatenii comunei Hoghiz pot depune atat contestatii privind proiectul de buget cat si propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, prin una din urmatoarele modalitati:

– prin posta la adresa primariei com. Hoghiz, nr.161 , jud.Brasov, la sediul primariei;
– prin fax la nr.0268/286138;
– prin email la adresa: primariahoghiz@yahoo.com

Asteptam cu interes pozitia dvs. referitoare la acest proiect, precum si propunerile si observatiile dvs. care vor purta mentiunea: Recomandare la proiectul de HCL privind aprobarea bugetului local pe anul 2024.

Descarcă documentul integral, în format PDF – Click pe imaginea de mai jos