Proces verbal de afișare

Subsemnata Soos Csilla Etelka, avind functia de inspector superior in cadrul Primariei Comunei Hoghiz, am procedat astazi in 21 februarie 2024, la afisarea Publicatiei de vinzare imobiliară din data de 13 martie 2024 – dosar executare nr. 226/2023, data 13.02.2024, emisă si comunicată de Biroul Executorului Judecătoresc Teacă Cornel, impreună cu procesul verbal de afisare la avizierul Primariei comunei Hoghiz si pe site-ul institutiei.

Prezentul proces verbal reprezinta dovada afisarii publicatiei de vanzare si s-a facut in prezenta martorilor:
– Boțoman Silvia
– Tobias Gheorghe Claudiu