Anunț – Adunare la caminul Cultural Fântâna

In urma solicitarii depuse de cetatenii satului Fantana, prin prezenta va informam ca in data de 23.02.2024, la ora 18:00, se va organiza o adunare la caminul Cultural Fantana in vederea stabilirii modului de punere in posesie a terenurilor agricole.

Primar, Ioan Buta.